Go to Top

Betingelser

Generelle betingelser – Go2faroes | Summar spf.

Arrangør

Rejserne arrangeres af Go2faroes | Summar spf.

Kontor: Marknagilsvegur 75, 100 Tórshavn, Færøerne
Post adresse: Smoga 1213, 110 Tórshavn, Færøerne

V-tal: 535710

Tilmelding

Rejserne kan bestilles hos go2faroes | summar spf. Tilmelding kan ske ved henvendelse via telefon, e-mail eller brev. For at en tilmelding er bindende, skal depositum indbetales senest 14 dage efter bestillingen.

Depositum

Depositum er DKK 2.000.-, med mindre andet er anført eller aftalt for den pågældende rejse. Når depositum er betalt, er aftalen bindende.

Restbeløb

Restbeløbet skal indbetales senest 40 dage før afrejsedato. Der udsendes faktura fra Go2faroes | Summar spf.

Inkluderet i rejsens pris

Prisen og eventuelle tillæg er anført under omtalen af rejserne. Alle anførte priser er per person, med mindre andet er angivet.

Prisændringer

Programmets priser er baseret på gældende valutakurser. Ved ændring i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for tjenesteydelser, såsom lufthavnsafgifter og skatter, som Go2faroes | Summar spf. ikke har indflydelse på, forbeholder vi os sig retten til at kræve tillæg. Eventuelle prisstigninger vil ikke overstige 10% af rejsens pris og bliver varslet senest 20 dage før afrejsen.

Sygesikringsbevis

Alle rejsedeltagere skal medbringe eget sygesikringsbevis, som ved ferierejser også gælder på Færøerne og Island. Det gule sygesikringsbevis gælder uændret i Norden.

Bemærk: ved studie- eller firmarejser gælder andre regler. Her skal der tegnes en særlig forsikring.

Afbestilling

Afbestilling på grund af sygdom

Det anbefales, at De kontakter Deres normale forsikringselskab for at få et tilbud på afbestillingsforsikring. Hvis De har tegnet denne forsikring og må aflyse rejsen på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald, der rammer rejsedeltageren selv, hans/hendes samlever, forældre, børnebørn eller børn, får De alle indbetalte penge retur med undtagelse af prisen for afbestillingsforsikringen. Forudsætningen er, at forsikringsselskabet modtager skriftlig besked om afbestilling inden afrejsen og et par dage efter har modtaget lægeerklæring/dødsattest.

Med forsikringen følger som regel et lægeerklæringsskema, som skal udfyldes og underskrives af behandlende læge og returneres til forsikringsselskabet.

Afbestilling af andre grunde

Ved afbestilling af en anden årsag end akut, lægedokumenteret sygdom, samt når der ikke er tegnet en sygeafbestillingsforsikring, gælder disse regler:

A) Før betaling af restbeløbet: Det indbetalte beløb refunderes med et fradrag på DKK 1.000 per person.

B) I perioden 40 til 10 dage før afrejse: 50% af rejsens pris refunderes.

C) Mindre end 10 dage før afrejse: Den rejsende har ikke krav på refundering.

NB: Undtaget fra disse frister er situationer, hvor den/de rejsende skrifligt har givet accept af køb af flybilletter. Aflyses turen efter denne accept, skal flybilletterne betales af kunden under alle omstændigheder.

Udeblivelse, manglende pas, visum etc.

Udeblivelse ved afrejse eller manglende rejsedokumenter medfører, at hele det indbetalte beløb går tabt.

Aflysning fra Go2faroes | Summar spf.’s side:

For at gennemføre rejserne skal der i reglen være mindst 12 deltagere, medmindre andet er anført. Hvis Go2faroes | Summar spf. tvinges til at aflyse en tur, får deltagere besked senest 40 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

Ændring til en anden afrejsedato

DKK 500 per person indtil 40 dage før afrejse. Herefter betragtes en eventuel ændring som afbestilling og nybestilling.

Ændring af deltagernavn

Navneændring betragtes som en afbestilling og derfor en nybestilling.

Den rejsende er forpligtet til at oplyse sit navn, som det fremgår i dennes pas. Er navnet ikke korrekt oplyst ved bestilling af rejsen,accepterer Go2faroes | Summar spf. hverken ansvar for eller omkostninger ved udstedelse af ny flybillet.

Glemte sager

Ved efterlysning af glemte sager beregnes et ekspeditionsgebyr på DKK 300 + forsendelsesomkostninger.

Reklamationer

Eventuelle klager skal fremsættes omgående til rejselederen. Kan et problem ikke løses tilfredsstillende, kan klagen senest en uge efter hjemkost sendes til Go2faroes | Summar spf. med angivelse af rejsebevisnummer.

Løses sagen ikke tilfredsstillende for den rejsende eller for Go2faroes | Summar spf., kan sagen henvendes til Rejseankenævnet.

Forbehold

Go2faroes | Summar spf. accepterer ikke noget ansvar for eventuel mangelfuld eller virkningsløs behandling på de tilknyttede hoteller.

Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det forekommer som en nødvendighed.

Forbehold for trykfejl.